Қаңлы шежіресі
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан Погода в Казахстане


     E-mail адрес: admin@kangly.kz

Марат Тоқашбаев таратқан

 Қаңлы шежіресі:

Сақ
Ғұн +Үйсін +Қаңлы
Кейкі би
Төбей би
Қоғам би (Қаңлы +Шанышқылы, Қатаған)
Бұлақ би
Алтай би (Якут (Жақұт), Саха)
Ханкөжек
Қожай би
Байқоңыр би + Бәйтерек батыр
Байқоңырдан:
Ақылқожа
Ақылқожадан: (Жуағсай, Қараменде)
Ырғақты (Құралбай, Сағындық, Таңатар, Ағым, Маңқыт, Жаңабек,
Сапарбай, Ырысым, Тоқмырза, Балғабай)
Құйысқанды (Айтуған,Жантуған, Лепес,Емендес, Қозыбақ, Қоңырбай, Елібай, Мүсірбай, Садығұл, Кенбай би, Кенбаба, Көккөз,Нұртай, Қаржау, Донбай, Әли, Бабаназар, Түктібай)
Қожа қаңлы
Қайы қаңлы (Сүлеймен ғази, Ертұғрыл ғази, Осман ғази)
Жусанды
Ашамайлы
Қарқаралы
Ергенекті
Бәйтеректен:
Келдібек
Ақбота әйелінен (Сары қаңлылар):
Омыртқа (Монтай, Мақсұт, Есқара, Шәралы,Қиял, Көден )
Миям (Жайсаң, Бақтияр, Әдік, Әли, Досеке, Еңіреп, Оразбақ, Тоғай,
Асқан, Қожамберді, Көрпебай)
Әлсейіт (Құдайқұл, Мәшен, Қыстаубай, Жайлыбай, Көзем, Ырысбай,
Айдабол, Дөден, Кенжебай, Жұман, Ақай, Айбас, Оразбай)
Ақбарақ (Таздар,Қашаған, Қойқара, Сақы, Қырықсадақ)
Құйысқансыз (Бердалы, Сердалы, Сүгір)
Шоқпар (Сыбаным) (Қоңырбай, Жақсыбай, Жақсылық, Ақшуақ,
Түрке, Құнанбай)
(тағы бір деректерде Шоқпардан Күнту, Байту, Сақабай)
Ешкілі (Сұлтаным) (Қосай, Елбақан, Сойылқас)
Тоқай (Дүйсен, Байкісі, Өтел, Алыбай)
Хан қызы Саботадан (Қара қаңлылар):
Ерезен (Матах, Райытбек, Үркінбай, Мамаш, Томаш, Құтты)
Ерезеннен Мамаш, Төлеш
(Мамаштан –Балапан, Қошақ, Ыстыбай, Кембайқуат, Рахым )
(Қошақтан Атушы, Қазақбай, Шойыл)
(Ыстыбайдан Едіге, Қапсалан, Мамырбай)
(Кембай-қуаттан Елақын)
(Рахымнан Құттыбаба, Қодар, Майтабан)
(Балапананан Далабай, Қожа, Байжиен, Дошым,Ортау,
Мәмбетбай)
Еңке (Қараман, Тұман, Шоңай, Есберді, Батыр, Таза Еңке, Қотыр Еңке)
Таза Еңкеден Баубек ұрпақтары
Қотыр Еңкеден Тайлыбай, Бекмырза
Танта (Құлжан, Шомақ, Олжабай, Қосаболат, , Қайырлия, Тұра, Таз,
Былғары, Сертек)
Қараманас (Тәпи, Қуаныш, Қошай, Қозымбет,)
(кей деректердеАқберді, Көшен, Әбдірас, Бидайшы)
(???? Жайлау, Жайлаудан Биібай, Қолдан)
Қаспан (Садақ, Дәулетай, Бәйдек, Құмай)
(Садақтан Орман, Тұяқ, Темірбай,Қазақ)
(тағы бір деректе Садақтан сегіз ағайынды тарайды: Тамыз, Шерубай, Байсақал, Ақсақал, Табылды, Шоқы, Нұрпейіс, Өмірбай )
(Бәйдектен Мұңал, Арғынбай, Төлеміс, Қаұланбек)
(Молсүлеймен, Ақбай, Көже, Отыншы, Молбүкіш, Кембай, Көкше)
Тоғызбай (Бақтыбай, Дұңкелді, Теке, Бердібай, Қатшы )
Онбай (Қонаққожа, Қозықожа, Бұзаушы, Тартулы),
Қонаққожадан:
Опабек, Хамет, Ышқырлы,
Қозықожадан:
Үкілі әйелінен – Бақа (шын аты Теңіз), Тоғанай, Мәмбет (Қызыл қаңлы),
Қарашаш әйелінен – Жасмырза, Бұзаушы, Тартулы, Жылқышы
Жасмырзадан: Бадырақ, Алпыс, Құмырсқа
Бадырақтан: Жосы, Жолмамбет, Алпысбай, Кенжебек, Бекес
Алпыстан: Еркебай, Тағай, Даубай, Жолдас, Шоқсары,
Қаратоғай, Нар, Құрбан, Оразымбет, Сәмбет, Жақан, Монбай, Бекжігіт
Құмырсқадан: Жоламан, Көкен, Әлмәмбет, Көтес, Қаржау, Қоныс, Шуаш, Қасқа
P.S.
Қазақ халқының құрамындағы қаңлы тайпасының шежіресі Әбдуали Қайдардың, Нұрмұхамед Әжметовтың, Рақымғали Ыбырайымовтың, басқа да шежірешілердің, сондай-ақ автордың жеке ізденістерінің нәтижесінде құрастырылды. Бұл әлі де жетілдіруді, анықтауды, толықтыруды қажет етеді. Қалың оқырманның атсалысуы үшін негіз болсын деп осылай ұсынылып отыр. Кейін арнайы программмамен әр адам өзі білетін деректерді қоса алатын шежірелік дің жарияланатын болады.